Yılda 8 milyon kişi: Fosil yakıtların kirliliği milyonların hayatına mâl oluyor

Bu içeriği paylaş:

Yapılan yeni bir araştırma, fosil yakıt yüzünen oluşan hava kirliliğinin sigara ve sıtmadan hayatını kaybedenlerin toplamından daha fazla olduğunu gösteriyor.

Harvard, Leicester, Birmingham ve Londra Koleji üniversiteleri tarafından yapılan ortak araştırmada, üretim ve ulaşım için fosil yakıt kullanan ülkelerde hayat kaybının daha fazla olduğu belirtildi.

Küresel olarak 2018 yılında 8,7 milyon kişinin fosil yakıt kaynaklı hava kirliliğinden hayatını kaybettiği de araştırmaların sonuçlarından biri.

Bu oran Doğu Asya’da 14 yaşından büyük bireylerde her 3 ölümden birinin hava kirliliği kaynaklı olduğunu gösteriyor. Avrupa ülkeleri, ABD ve Türkiye’de bu oran yaklaşık her 10 ölümden biri olarak belirtilmiş.

Uzmanlar sonuçları açıklamakta dikkatli olduklarını çünkü araştırmanın sonuçlarına ilk başlarda oldukça şaşırtıcı bulduklarını söylüyorlar. Bununla beraber yapılan her araştırma, benzer sonuçlar göstermiş.

Yapılan çalışmalarda, fosil yakıtların yakılmasından oluşan hava kirliliği ile kalp rahatsızlıkları, göz sağlığı ve solunum yolu rahatsızlıkları arasında direkt bağlantılar bulunmuş.

Geçtiğimiz hafta da Türkiye’de Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL) raporu Türkiye’de hava kirliliğinin oluşturduğu sağlık maliyetini detaylı olarak incelemişti. Rapor, kömür santrallerinin yarattığı kirliliğin her yıl Türkiye’nin sağlık harcamalarının yüzde 27’sinden sorumlu olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Fosil yakıtlardan elde edilen enerji üretimi aynı zamanda iklim krizine yol açan sera gazı salımının %72’sinden sorumlu. Özellikle sanayide kullanılan fosil yakıtlar bu salımın dörtte birinden sorumlu.

Dünyamızı ve sağlımızı kurtarmak için artık değişimin şart olduğu kesin; tek eksik politik irade, ama zamanımız daralmakta.


Çevreci Geek'i takip edin

Önerilen makaleler