Şaka gibi: İzdemir termik santralinin ÇED raporu, İzmir’i Karadeniz’de gösteriyor

Bu içeriği paylaş:

2010’dan itibaren İzdemir termik santraline karşı mücadele eden İzmirli, Aliağalı, Foçalı çevre dostları, 26 Kasım’da bir kez daha mahkeme tarafından haklı bulunmuştu.

Buna rağmen, İzmir 5. İdare Mahkemesi’nin termik santral hakkında verdiği “ÇED olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı” gerekçesi ardından İzdemir’in faaliyeti durması gerekirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 Aralık’ta yeni bir ÇED Raporu yayınladı.

Mahkeme kararı henüz taraflara tebliğ edilmeden, mahkemenin sunduğu itirazlar dikkate alınmadan hazırlanan yeni ÇED raporu, bir yandan yargı kararını etkisiz hale getirir nitelikte.

Toprak pH değerleri Karadeniz’e göre hazırlanmış, İzmir ve Aliağa Karadeniz bölgesinde gösterilmiş

350.org Türkiye tarafından incelenen rapor içerisinde birçok eksik ve yanlış barındırıyor. Bunların en başında ise raporun İzmir’i Karadeniz bölgesinde göstermesi var.

Raporda toprak ölçümleri Karadeniz Bölgesi’ndeki toprak pH değerlerine göre yapılmış durumda. Buna ek olarak ÇED Raporunun 321. sayfasında “Proje sahası olan İzmir İli, Aliağa ilçesinin içerisinde bulunduğu Karadeniz Bölgesi’nde” ibaresi geçiyor.

350.org’a göre bu durum, daha önce de Karabiga – CENAL termik santrali ÇED raporunda görüldüğü gibi, raporun kopyala/yapıştır şekilde hazırlandığı kuşkularını arttırıyor.

Eksik raporlar, olmayan izinler

Alelacele hazırlandığı belli olan yeni ÇED Raporu’nda diğer hatalardan bazıları ise şöyle:

  • ÇED raporunda İzdemir termik santralinin kurulmuş ve işletilmekte olduğu belirtiliyor. Ancak rapora konu santralin ÇED olumlu kararlarının yürütmesi daha önce durduruldu. Bu sebeple termik santralin bacasından tüten dumanın hukuki bir zemini de bulunmuyor.
  • Zeytinlik sahalarının bulunduğu yerlerde kül ve cüruf depolama alanı olarak belirlenmesi yasak olmasına rağmen, ÇED raporu bölgedeki zeytinlik alanın içinde atık depolama alanı öngörüyor.
  • Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’yla çelişir şekilde İzdemir santralinin atık depolama alanı olarak belirlenen bölgenin tarım alanlarının tarım dışı kullanımına ilişkin izni ÇED dosyasında bulunmuyor.
  • İzmir 5. İdare Mahkemesi kararı dayanağı bilirkişi raporu, “arkeoloji ve sanat tarihi açısından verilen ÇED olumlu raporunda eksiklerin olduğunu tespit etmişken, yeni verilen ÇED raporunda bu eksiklikler giderilmemiş durumda.

350.org Türkiye aynı zamanda neredeyse 30 senedir termik santral ile mücadele eden Aliağalılara destek vermeye çağırıyor. 20 Aralık Perşembe günü itiraz süreci biten ÇED raporuna siz de resmi olarak itiraz edebilirsiniz.

Bunun için yapmanız gereken buraya tıklayarak itiraz dilekçesini indirmek ve bu dilekçeyi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne elden teslim etmek veya dilekçe içinde bilgileri bulunan iletişim adreslerine iletmek.

Çevreci Geek'i takip edin

Önerilen makaleler