İklim planını Türkiye’den önce İzmir tamamladı: 2030’a kadar sera gazı salımı %40 azaltılacak

Bu içeriği paylaş:

Türkiye iklim krizine karşı atacağı adımları daha resmi olarak onaylamasa da, İzmir kendi Yeşil Şehir Eylem Planı’nı hazırladı bile.

Yeşil Şehir Eylem Planı aslında İzmir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı ile toplamda 61 maddelik bir yol haritası.

Her iki planda da arazi kullanımı, atık yönetimi, binalar, çevre ve biyolojik çeşitlilik, enerji, halk sağlığı, sivil savunma ve acil durum, su yönetimi, tarım ve ormancılık, turizm ve ulaşım konularında değişiklikler planlanmış.

Bu planlar ile hedef iklim krizine karşı İzmir’i daha dirençli hale getirmek. Buna ek olarak, sera gazı salımı da 2030 yılına kadar %40 azaltılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji yatırımları, ulaşımda raylı sistemin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yolları ile bu adımları atmaya başlamış durumda.

Özellikle, 8 kamu binasında güneş panelleri konularak enerjisini üreten belediye, Türkiye’de ilk defa 20 otobüs ile elektrikli otobüs filosunun elektriğini de buradan karşılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de özellikle bu yıl yaşanan doğal felaketler ile afetlerin uzakta olmadığını gördüklerini açıkladı.

Soyer, eylem planlarının hazırlanmasıyla ilgili yaklaşık bir buçuk yıldır ilgili belediye birimleri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve meslek odaları ile şeffaf ve katılımcı bir süreç yürütüldüğüne de dikkat çekti.

İzmir’in eylem planı oldukça yapıcı gözükmekte, özellikle ambalaj atıklarının ayrıştırılması konusunda ciddi yatırımlar heyecan verici.

Belediye aynı zamanda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası‘ndan da (EBRD) 300 bin Euroluk hibe desteği almıştı. Bu desteğin, su, biyolojik çeşitlilik, hava, toprak ve iklim krizi gibi önemli konuların da yer aldığı çevre sorunları için eylemler tespitinde kullanıldığı belirtiliyor.


Çevreci Geek'i takip edin

Önerilen makaleler