Gereği Düşünüldü: İklim davasında Fransa Devleti suçlu bulundu

Bu içeriği paylaş:

İklim değişikliğine karşı etkili bir şekilde hareket etmediğine yönelik sivil toplum kuruluşları tarafından açılan davada Fransa Devleti suçlu bulundu.

2018’in sonunda dört sivil toplum kuruluşu tarafından açılan dava, Yüzyılın Davası olarak adlandırılıyordu.

Sonunda karar veren Paris İdari Mahkemesi, 3 Şubat tarihinde, Fransız Devleti’nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin yetersiz olduğunu tespit etti.

Mahkeme aynı zamanda, iklim değişikliğiyle ilintili olarak ekolojik hasar oluştuğuna karar verdi. Sera gazı emisyonlarının azaltılması kapsamında belirlenen hedeflere ulaşılmasından sorumlu olan Fransız Devleti’nin kısmen başarısız olduğuna karar verildi.

Bu karar diğer davalar için emsal oluşturabilecek. Zira yargıçlar “ekolojik hasar kapsamında Devlete karşı açılacak tazminat davalarının Medeni Kanun’da öngörüldüğü üzere kabul edilebilir olduğunu” belirtti.

Davanın bence en önemli sonucu, kamu kurumları ile STK’lar arasında 2 ay sürecek müzakere ortamı oluşturmak üzere karar vermesi oldu.

Zira, etki değerlendirme analizi, iklim mevzuatın belirlenen iklim hedeflerinin yalnızca yarısını ya da üçte ikisini hayata geçirebileceğini gösteriyor.

Bu müzakereler sonrasında, devlet tarafından sunulan delillerin tatmin edici bulunmaması durumunda, Danıştay ilave önlem alınması yönünde karar verebilir.

Bu bir ülkeye açılan ilk dava değil. Hatta iklim değişikliği konusunda ülkeleri yasal olarak sorumlu tutan başka davalar da var.

Geçtiğimiz yıl İrlanda’da benzer bir dava açılmış ve İrlanda Cumhuriyeti’nin iklim krizi konusunda yetersiz olduğuna karar vermişti.

Hollanda’da yaklaşık 10 yıldır süren davalarda en son mahkemeler Hollanda hükümetinin sera gazlarını 1990 seviyesine göre %25 oranında azaltmasına hükmetmişti.


Çevreci Geek'i takip edin

Önerilen makaleler