Sağlıklı bir geleceğin anahtarı koronavirüse ve iklim krizine ortak çözümler üretmekte


Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası gibi 35 farklı kurumdan 120 uzmanın hazırladığı rapor, ancak iklim değişikliği ve koronavirüs krizine ortak bir yanıt verilmesi ile halk sağlığı, ekonomi ve çevre sorunlara çözüm yaratılabileceğini belirtiyor.

Lancet Sağlık ve İklim Değişikliği Geri Sayım 2020 Raporu, eğer acil önlem alınmazsa, iklim değişikliğinin küresel sağlığı giderek daha fazla tehdit edeceğini belirtiyor.

Bu durum insanların yaşamlarnıı ve geçim kaynaklarını etkileyecek ve buna bağlı olarak da sağlık sistemi üzerinde baskı oluşturacak.

Deniz seviyelerinin yükselmesi ve sıcaklıkların artması ile giderek daha fazla sağlık sorunlarından etkileniyor. Uzmanlar ileride 565 milyon kişinin sağlık sorunları yüzünden yerinden olabileceğini belirtiyor.

İklim değişikliği aynı zamanda dang humması, sıtma gibi bit kene gibi aracılardan kaynaklı ölümcül hastalıklarının yayılması için elverişli koşullar yaratıyor. Aynı zamanda, bu hastalıklarla mücadeledeki başarıları da gölgeleme riski taşıyor.

Uzmanlar, küresel sıcaklık artışının iki dereceyle sınırlandırılması ve taahhütlerin yerine getirilmesi halinde bu etkilerin azaltılabileceğini söylüyor. Buna bağlı olarak da sağlık ve ekonomi alanlarında yan faydalar yaratılabilecek.

İklim değişikliğinin hayvanlardan insanlara geçen bulaşıcı hastalıklar sonucu ortaya çıkan zoonotik pandemi riskini de artırabiliyor. Ancak, alınacak önlemlerle ileride yaşanabilecek pandemi riski azaltılabilir.

Aynı zamanda iklim değişikliği ve koronavirüs kriziyle birlikte mücadele edildiği durumda, milyonlarca insanın sağlığı iyileştirilebilir ve birçok hayat kurtulabilir.

Bu iki krize ortak bir yanıtın verilmesi, halk sağlığının iyileştirilmesi, sürdürülebilir ekonominin oluşturulması ve çevrenin korunmasına da olanak sağlayacak.

Yaşanacak sağlık kazanımları, milyarlarca dolarlık ekonomik fayda sağlayabileceği ve iklim değişikliğiyle mücadele maliyetlerini karşılayabileceği gibi yeşil teşvikleri de destekleyebilecek.

Örneğin, Avrupa Birliği‘nin 2019 yılına kadar gerçekleşen beş yıllık marjinal hava kalitesi iyileştirmelerinin sürmesi durumunda getirisinin her yıl yaklaşık 8,8 milyar ABD doları olması bekleniyor.

Bununla beraber, raporda yer alan ülkelerin yalnızca yarısının ulusal sağlık ve iklim uyum planları hazırlığı var. Bunlardan sadece dört tanesi yeterli miktarda ulusal finansman ayırmış durumda.

Aynı zamanda, ülkelerin yarısından azının sağlık altyapısındaki kırılganlıkları belirlediği ve iklim değişikliğine uyum kapsamında değerlendirmeler yürüttüğü belirtiliyor.

Yani istenilen sağlıklı ve çevre dostu geleceğe ulaşmak için daha çok yapacak işimiz var.

Biz vatandaşlar olarak ise, bu ve benzeri değişimleri yapabilecek sosyal hareketlere hem maddi ham de manevi olarak destek vermek.

Kaynak: Yeşil Gazete


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.