INTERPOL: Türkiye’de plastik ticareti ile ilgili suçlarda artış var


Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) tarafından hazırlanan yeni rapor, küresel plastik ticaretinde yaşanan suçları gözler önüne serdi. Giderek artan yangınlardan, ticaret kaçakçılığına plastik ticaretine suç örgütleri ellerini uzatmaya başladı.

Özellikle İtalya, Malezya, Polonya, Romanya ve Tayland’da yaşanan yangınlara, plastik ticareti giderek artan Türkiye’de de yaşandığına dikkat çekilmiş.

Bu yangınlar, INTERPOL’e göre plastiği depolayabileceğini belirten yerler tarafından atıkları azaltmak için çıkartılıyor.

Suç örgütleri aynı zamanda plastik ticaretine sızmak amacıyla gönderileri yanlış yerlere yönlendirerek, bu ticarette bir şekilde söz sahibi olmaya da çalışıyor.

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Plastik Projeleri Müdürü Tolga Yücel de INTERPOL raporu üzerinden Türkiye hakkında bir bilgilendirme yaptı.

Yücel, ülkemizin plastik atık ithal etmesinin gerekçesinin geri dönüşüm tesislerinin ham madde ihtiyacını karşılayamaması olduğunu hatırlattı.

Bununla birlikte, Interpol raporunun gösterdiği üzere bu süreç, suistimal ve yasa dışı usulsüzlük ve uygulamalara açık olarak görünüyor.

Yücel, denetimlerin sıkılaştırılması ile plastik kirliliği ile kararlılıkla mücadele edilmesini önerdi.

Küresel plastik atık ticaretini düzenleyen uluslararası önlemler 2021 yılında Basel Sözleşmesi kapsamında yürürlüğe konulacak.

Ancak suçluların yeni düzenlemeleri avantajlarına çevirecek yöntemleri de bulduklarına dikkat çeken INTERPOL, atıklarla ilgili yasal takip ihtiyacını vurguluyor.

INTERPOL’ün uluslararası suçlarla mücadele eden örgütlerin daha fazla işbirliği yapması yönündeki çağrısından hareketle WWF de dünya genelinde yaşanan plastik kirliliği krizinin çözümü için küresel işbirliği çağrısında bulundu.

Tolga Yücel’de Türkiye’de yapılabilecekler üzerine plastik atıkların kaynağında daha iyi ayrıştırılması; konunun hanelere ve bireylere inmesi için gerekli adımları atılması ile daha iyi geri dönüşüm yapılabileceğini belirtti.

Böylelikle Yücel’e göre sanayinin ihtiyaç duyduğu ham madde yurt içinden karşılanabilir ve Türkiye’yi Akdeniz’i en çok kirleten ülkeler arasında anılmaktan kurtarabilir.

Uluslararası alanda ise, WWF plastik atıkların izlenmesi ve yasal takibatın güçlendirilmesi için araştırma ve kapasite geliştirme yatırımlarının yapılmasını öneriyor.

Bununla beraber küresel ölçekte yasal bağlayıcılığı olan ve ulusal eylem planları ile düzenlemeleri içeren uluslararası bir sözleşme için müzakerelere hız verilirken, düşük gelir seviyesindeki ülkelerde atık yönetimine destek olunması da önerilmekte.

WWF aynı zamanda ülkelerin çevre dostu yenilikçi teknolojilere ve geri dönüşüm yatırımlarına destek vermesi ile tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasını önermekte.

Denizlerdeki plastik kirliliğiyle mücadelede hükümetleri, yasal bağlayıcılığı olan küresel bir sözleşme için WWF sizleri de kampanyasına destek vermeye çağırıyor.

WWF’in kampanyasını şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon kişi imzaladı ve aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 133 ülke desteklerini açıkladı.

Kampanyaya imza vermek için buraya tıklayabilirsiniz.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.